2021-12-15

کمردرد

تقریباً همه انسانها زمانی از زندگی تجربه اش می کنند.درد، ایستادن یا حرکت کردن را دشوار می کند. 💥چه زمانی باید حتماً به پزشک متخصص مراجعه […]
2021-06-29

Tech neck or Text neck

2020-06-21

آيا سرگيجه علامت مهمى است؟

سرگيجه واقعى به صورت چرخش محيط پيرامون در برابر چشمان فرد يا  احساس حركت غير ارادى خود فرد توصيف مى شود. سياهى رفتن چشم ها ، […]